25 Kasım 2010 Perşembe

Oracle Mimarisi-2


Oracle Mimarisine Giriş - 2
Oracle Server : Veritabanındaki tüm dosyaları, arka plan prosesleri v.b yapıların tutulduğu sistemin adıdır. Bir veya birden fazla database I barındırır. Açıkçası herhangi bir server makina üzerine kurulan sistemdir.
Oracle Instance : Her veritabanı için bir örnek oluşturulur. Veritabanı dosyaları, arka plan prosesleri ve memory yapılarının barındıldığı katmandır. Veritabanı her açıldığında açılır ve kapatıldığında otomatik olarak kapatılır. İleride bileşenlerin detayına inildiğinde bu kavramlar daha anlaşılır olacaktır.


Oracle Database : Database dediğimiz kavram ise tüm hayati bilgilerimizi içinde muhafaza eden ,gerekitğinde ulaşabildiğimiz İnsatnce ve Server’ın bir parçasıdır.
Şimdi bu yapılara daha detaylı bakacak olursak;
ORACLE SERVER
Oracle server, bizzat makine üzerinde çalışan yapıdır. Biz bu makineye bağlanarak Oracle veritabanını kullanır ve ilgili işlemleri gerçekleştiririz.
Client-Application Server-Server: (Three-tier) Kullanıcılar kendi bilgisayarlarından Application Server’a erişirler buradan yapılan ayarlama ve yetkilendirme ile Database’e erişim sağlanabilmektedir.
Client-Server: (Two-tier) Kullanıcılar kendi bilgisayarlarından direk olarak uzaktaki veritabanına erişebilmektedirer.
Host-Based: Bu yapıda ise kullanıcılar kendi bilgisayarlarından direk kendi makinelarında kurulu olan veritabanına ulaşabilmektedirler.ORACLE INSTANCE
Bahsettiğimiz gibi veritabanını her açtığımızda otomatik olarak başlar. Bu yapı, Memory ve Proses kısımlarının tamamını oluşturmaktadır. Bu oluşum ileride anlatılacak olan SGA ve PGA vasıtasıyla gerçekleşir. Client tarafından herhangi bir user Oracle Server ile iletişime geçtiğinde, otomatik olarak bir session oluşturulur.ORACLE DATABASE
Oracle Database dediğimiz kavram ise sistemde bilgilerimizin tutulduğu file’lar topluluğudur


Data files : Sistemle alakalı verileri barındırır. Örnek olarak tablo,view, index gibi şema nesneleri bu yapı bünyesindedir.
Redo log files : Bu dosyalar yapılan transcation’ ları barındırır. Commit edilmiş edilmemiş bilgilerin hepsi bu yapıda saklanır.
Control Files : Bu dosyalar veritabanının genel yapısını tutar. Örnek olarak, tablespace’ların uzunluğui adı, yapısı gibi veritabanını ilgilendiren her yapının saklandığı yer burasıdır.
Parameter Files : Sistemin optimum verimle çalışması için gerekli olan parametreleri barındırır. SPFILE ve PFILE olarak iki versiyonu vardır.
            SPFILE : (ServerParameter Files) kullanıcının müdahale edemediği parametreler barındırılır.
            PFILE : (Parameter Files) kullanıcının üzerinde değişiklik yapabileceği parametrelerden oluşur.
Archived Log Files : Belli bir büyüklük seviyesine gelmiş redo log’ların arşivlenmiş şekilleri tutulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder